Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Zajęcie

Nauka gry na instrumentach - Klub Jedność

Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające muzykalność, poczucie rytmu i słuchu, lekcje indywidualnej nauki akordowej gry na gitarze, na skrzypcach oraz keyboardzie. Możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności podczas imprez w Klubie.

Termin: 1 x w tygodniu, 45 min.

Koszt: 40 zł/zajęcia lub płatność miesięczna - 40 zł x ilość zajęć w miesiącu

Instruktor:

Maciej Chyliński - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie wydz. Edukacja muzyczna. 6 lat prowadził zajęcia muzykoterapii w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach oraz Nowej Hucie, 4 lata prowadzi chór w Klubie Kazimierz przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury w charakterze dyrygenta, organizator koncertów muzycznych.

Informacje i zapisy w Klubie Jedność.

Powrót do listy zajęć...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE