Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Zajęcie

Mali odkrywcy - warsztaty rozwojowe i sensoryczne dla małych dzieci - Klub Jędruś

Podczas zajęć budzimy ciekawość dzieci i chęć eksperymentowania, poznawania świata i nowych jego elementów. Rozwijamy zmysł wzroku i zdolność postrzegania, postrzeganie własnego ciała, przestrzeni i precyzji w ruchach, wrażliwość dotykową poprzez stykanie się z różnymi fakturami, substancjami i materiałami.

Podczas zajęć dzieci będą zaangażowane w dostosowane do wieku zabawy i ćwiczenia, które wspierają integrowanie bodźców zmysłowych (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja).

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 1-2,5 lat.

Obecność rodziców na zajęciach obowiązkowa.

Terminy: środy, godz.15.30-16.15

Koszt: 60 zł/miesiąc; 25 zł/pojedyncze zajęcia

Instruktor: Joanna Augustyniak – absolwentka pedagogiki oraz animacji społeczno-kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, lektorka polskiego języka migowego. Prowadzi ogólnorozwojowe warsztaty dla dzieci wykorzystując m.in. metodę Integracji Sensorycznej oraz Sign2Baby.

Zapisy w Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta

Powrót do listy zajęć...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE