Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Zajęcie

Klub Młodego Archeologa - Klub Karino

Spotkania z przeszłością - unikatowe, emocjonujące zajęcia archeologiczne dla dzieci w wieku 4-8 lat, odbywające się w Muzeum Archeologicznym - Oddział w Branicach. Zajęcia w terenie - poszukiwanie i oczyszczanie naczyń glinianych, wykonywanie biżuterii archeologicznej.

Termin: 1 x w miesiącu

Koszt: 5 zł/zajęcia

Instruktor:

Anna Kolasa - pracownik Muzeum Archeologicznego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.

Informacje i zapisy w Klubie Karino.

Powrót do listy zajęć...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE